Menjava torzijskih vzmeti sekcijskih vrat, menjava dotrajanih pogonov, popravilo elektronike garažnih pogonov, preventivno vzdrževanje. Ali samo ne najdete nadomestnega daljinca. Najdemo rešitev, za vse obstoječe pogone, ki so na tržišču.